2023

Polish EV Outlook to przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) cykliczna analiza rynku elektromobilności w Polsce. Raport stanowi wiodącą publikację i źródło danych dla całej branży zero- i niskoemisyjnego transportu. Opracowanie przedstawia stan krajowego rynku e-mobility i wariantowe scenariusze jego rozwoju aż do 2040 r. Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji raportu są IBRM Samar oraz IGKM.

2024

Polish EV Outlook to przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) cykliczna analiza rynku elektromobilności w Polsce. Raport stanowi wiodącą publikację i źródło danych dla całej branży zero- i niskoemisyjnego transportu. Opracowanie przedstawia stan krajowego rynku e-mobility i wariantowe scenariusze jego rozwoju aż do 2040 r. Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji raportu jest IBRM Samar.

Elektromobilność
to najważniejszy trend w światowej motoryzacji.

Obejmuje zarówno pojazdy, jak i infrastrukturę ładowania.

Jak rozwija się elektromobilność w Polsce?

(Stan wg I edycji Polish EV Outlook 2024 na XII 2023 r.)
0 +

Liczba samochodów z napędem elektrycznym

całkowicie elektrycznych BEV 

0 +

Liczba punktów ładowania

(wolnego ładowania AC oraz szybkiego ładowania DC)

Polski rynek elektromobilności
w „Polish EV Outlook 2024”

Pojazdy

Jak będzie zmieniać się liczba i sprzedaż samochodów elektrycznych?

Park samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce

2020-2030
Wyznaczone przez Unię Europejską cele w zakresie dekarbonizacji sektora transportu drogowego, rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania, coraz bogatsza oferta modelowa, postęp technologiczny i wprowadzenie skutecznych mechanizmów dofinansowania ze środków publicznych to główne czynniki, które w kolejnych latach doprowadzą do bardzo dynamicznego rozwoju parku samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce. W 2030 r. może on być niemal piętnastokrotnie większy niż na koniec roku 2023.

2020

2023

2030

4,6 tys.

23,4 tys.

168,9 tys.

*Prognoza

Rejestracje samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce

2020-2030

Do 2030 r. roczna liczba rejestracji BEV może być ponad siedmiokrotnie wyższa niż liczba rejestracji w roku 2023. Udział samochodów całkowicie elektrycznych na rynku nowych pojazdów osobowych wzrośnie do 22%.

2020

2023

2030

2,4 tys.

15,4 tys.

100,3 tys.

Park elektrycznych samochodów ciężarowych w Polsce

2023-2030

Rynek elektrycznych samochodów ciężarowych (eHDV) w Polsce znajduje się w bardzo wczesnej fazie rozwoju, jednak optymalizacja prawa, wprowadzenie kompleksowego systemu zachęt, poszerzanie gamy modelowej oraz przede wszystkim rozbudowa dedykowanej infrastruktury ładowania wysokiej mocy mogą sprawić, że flota eHDV w 2030 r. będzie liczyć ponad 57 tys. szt.

2023

2025

2030

0,1 tys.

3,6 tys.

57,3 tys.

Jak polskie miasta rozwijają elektromobilność?

Samochody całkowicie elektryczne w polskich miastach

W Polsce, w zależności od regionu, odnotowuje się znaczne różnice w rozwoju floty samochodów całkowicie elektrycznych. W 2023 r. niemal połowa (49%) floty BEV była skoncentrowana w miastach liczących powyżej 300 tys. mieszkańców. Te ośrodki miejskie odpowiadały również za 50% nowych rejestracji samochodów z napędem elektrycznym.

Liczba mieszkańców

> 1 000 000

300 000 – 1 000 000

150 000 – 300 000

100 000 – 150 000

50 000 – 100 000

Park w skali Polski

Liczba mieszkańców

> 1 000 000

0 %

300 000 – 1 000 000

0 %

150 000 – 300 000

0 %

100 000 – 150 000

0 %

50 000 – 100 000

0 %

Park w skali Polski

0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Sprzedaż w skali Polski

Liczba mieszkańców

> 1 000 000

0 %

300 000 – 1 000 000

0 %

150 000 – 300 000

0 %

100 000 – 150 000

0 %

50 000 – 100 000

0 %

Sprzedaż w skali Polski

0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Spośród jakich modeli elektrycznych możemy wybierać?

Oferta modelowa samochodów z napędem elektrycznym w Polsce

Oferta BEV dostępnych na polskim rynku jest coraz bardziej atrakcyjna – obejmuje już ok. 140 modeli dostępnych w praktycznie wszystkich segmentach. Jednocześnie samochody całkowicie elektryczne stają się coraz bardziej praktyczne – średnia pojemność akumulatora trakcyjnego osobowych BEV wzrosła do ponad 76 kWh, a średni zasięg na jednym ładowaniu do prawie 450 km.

Liczba dostępnych modeli BEV

0

Osobowe

0

Dostawcze

0

Średni zasięg (WLTP)

0

km

Średnia pojemność akumulatora trakcyjnego (brutto)

0

kWh

Jakie marki cieszą się najwiekszą popularnością wśród Polaków?

Najpopularniejsze marki samochodów całkowicie elektrycznych

2023

W 2023 r. najpopularniejszymi markami samochodów całkowicie elektrycznych pod względem łącznej liczby rejestracji były Tesla, Nissan oraz BMW. Biorąc pod uwagę modele BEV, liderami były Nissan Leaf, Tesla Model 3 oraz Tesla Model Y.

BEV + PHEV

BEV

PHEV

BEV - marki

BEV - modele

Infrastruktura

Jak będzie rozwijać się infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych?

Sieć punktów ładowania w stacjach ogólnodostępnych w Polsce

Co będzie wpływać na rozbudowę ogólnodostępnych punktów ładowania w kolejnych latach? Kluczowa jest kompleksowa nowelizacja prawa, a także programy wsparcia ze środków publicznych (zarówno w zakresie ładowarek, jak i infrastruktury elektroenergetycznej), postęp technologiczny (przejawiający się m.in. coraz większymi zasięgami na jednym ładowaniu) oraz zmiana struktury posiadaczy samochodów z napędem elektrycznym – coraz większa liczba użytkowników EV nie będzie miała możliwości ładowania swoich pojazdów w domu lub w miejscu pracy. Do 2030 r. sieć ogólnodostępnych punktów ładowania może powiększyć się czternastokrotnie względem roku 2023.

2020

2023

2030

2,8 tys.

5,9 tys.

38 tys.

0,7 tys.

8,9 tys.

17,3 tys.

2019

2021

2025

1,8 tys.

3,9 tys.

42,7 tys.

0,9 tys.

1,3 tys.

13,1 tys.

Do kogo należy najwięcej stacji ładowania?

Wiodący operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce

W 2023 r. wiodący operatorzy infrastruktury ładowania utrzymali swoją pozycję. Udział 13 największych takich firm w łącznej liczbie ogólnodostępnych stacji w Polsce wynosi 70%.

TOP 3

0 %

GreenWay Polska

0 %

Orlen Charge

0 %

Tauron

W których województwach jest najwięcej punktów ładowania?

Liczba stacji i punktów ładowania w podziale na województwa

Ogólnodostępna infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych w podziale na województwa jest rozmieszczona bardzo nieregularnie. W czterech województwach (mazowieckim, śląskim, pomorskim oraz zachodniopomroskim) funkcjonuje prawie 47,6% z łącznej liczby ogólnodostępnych punktów w Polsce.

TOP 4

Stacje
Punkty

Jak, wraz ze wzrostem liczby samochodów elektrycznych, zwiększy się zapotrzebowanie na energię elektryczną?

Prognozowany wpływ pojazdów elektrycznych (BEV) na wzrost zapotrzebowania energetycznego w Polsce

Wbrew powszechnym obawom rozwój elektromobilności nie spowoduje gwałtownego wzrostu popytu na energię elektryczną w Polsce. Względem łącznego zapotrzebowania z 2023 r. tj. ok. 167,52 TWh rozwój parku samochodów całkowicie elektrycznych przyczyni się do powiększenia tej liczby o zaledwie 0,20% w 2025 r. i 0,96% w 2030 r.

Samochody osobowe + dostawcze | 2022-2025

0

TWh

2023

0

TWh

2025

0

TWh

2030

W których miastach jeździ najwięcej autobusów elektrycznych?

Obecny i przyszły stan zeroemisyjnego, zbiorowego transportu publicznego w Polsce

Na podstawie danych IGKM, pod koniec 2021 r. po polskich drogach jeździło 615 autobusów elektrycznych. Az 54,1% wszystkich e-busów zarejestrowanych w Polsce  wchodzi w skład flot kursujących w niektórych miastach powyżej 300 tys. mieszkańców (Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin).

160

MZA Warszawa

79

MPK Kraków

58

MPK Poznań

Dowiedz się więcej. 

Zamów raport!

O Raporcie

Czym jest Polish EV Outlook 2022?

 1. 260 stron szczegółowych informacji, dotyczących polskiego rynku elektromobilności, a także narzędzia do jego analizy
 2. Efekt kilku miesięcy pracy zespołu badaczy i researcherów PSNM, wspartych przez zewnętrznych konsultantów
 3. Niezwykle obszerna i różnorodna ilość danych, przetworzona w kilkaset wykresów, grafik i opisów
 4. Unikalny, niedostępny w żadnym innym źródle, rzetelny i precyzyjny obraz rynku infrastruktury ładowania w Polsce
 5. Pogłębione dane i statystyki IBRM SAMAR dotyczące samochodów elektrycznych, na wielu poziomach szczegółowości
 6. Analiza obowiązujących przepisów prawnych kształtujących rynek elektromobilności wraz z możliwymi zmianami
 7. Wariantowe prognozy rozwoju rynku osobowych, dostawczych i ciężarowych samochodów elektrycznych w Polsce, symulowane na modelach z uwzględnieniem wielu zmiennych
 8. Prognoza rozbudowy sieci infrastruktury ładowania w Polsce uwzględniająca polskie i europejskie trendy rynkowe oraz legislacyjne
 9. Prognoza wzrostu zapotrzebowania energetycznego związanego z rozwojem parku samochodów elektrycznych w latach 2024-2040
 • Miasta powyżej 1 000 000 mieszkańców
 • Miasta od 300 000 do 1 000 000 mieszkańców
 • Miasta od 300 000 do 1 000 000 mieszkańców
 • Miasta od 150 000 do 300 000 mieszkańców
 • Miasta od 50 000 do 100 000 mieszkańców
 • Liczba samochodów całkowicie elektrycznych na tysiąc mieszkańców w wybranych polskich miastach (powyżej 100 tys. mieszk.)
 • Samochody całkowicie elektryczne w polskich powiatach
 • Samochody całkowicie elektryczne w polskich województwach
 • Dostępne modele BEV
 • Premiery BEV w 2023 r.
 • Ceny BEV
 • Podstawowe dane techniczne BEV
 • Wzrost liczby stacji/punktów ładowania
 • Podział stacji i punktów:
 • AC/DC | Moc (kW) | Standard złączy | Lokalizacja | Odpłatność | Sieć TEN-T
 • Lokalizacje HUBów ładowania
 • Operatorzy i sieci ładowania w Polsce
 • Mapa wpływów głównych operatorów
 • Koncentracja stacji ładowania głównych operatorów
 • Kluczowe lokalizacje sieci ładowania głównych operatorów
 • HUBy ładowania głównych operatorów
 • Rodzaj punktów ładowania w sieciach głównych operatorów
 • Moc stacji ładowania w sieciach głównych operatorów
 • Producenci stacji ładowania w sieciach głównych operatorów
 • Liczba stacji i punktów ładowania w podziale na województwa
 • Rynkowy udział producentów stacji ładowania DC
 • Procentowy udział województw w ogólnej liczbie stacji w Polsce
 • Udział stacji w miastach wojewódzkich na tle całego regionu
 • Liczba EV/BEV przypadająca na jeden punkt ładowania/stację DC
 • Stacje ładowania w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Ustawa o elektromobilności i Krajowe ramy – stopień realizacji obowiązków
 • Elektromobilność w Polsce – dokumenty strategiczne
 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych – katalog wsparcia nabywców i użytkowników pojazdów elektrycznych
 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych – obowiązki podmiotów publicznych
 • Przepisy, które weszły w życie w 2023 r.
 • Prognoza rozwoju rynku BEV – scenariusz pesymistyczny
 • Prognoza rozwoju rynku BEV – scenariusz realistyczny
 • Prognoza rozwoju rynku BEV – scenariusz optymistyczny
 • Prognoza rozwoju rynku eHDV
 • Prognoza rozbudowy sieci punktów ładowania w stacjach ogólnodostępnych (AC + DC) – scenariusz bazowy
 • Prognoza rozbudowy sieci punktów ładowania w stacjach ogólnodostępnych (AC + DC) – scenariusz rozwojowy
 • Trendy rynkowe i legislacyjne w obszarze elektromobilności w Polsce, w Europie i na świecie
 • Potencjał polskiego rynku w obszarze niepublicznej infrastruktury ładowania

Co zawiera Polish EV Outlook 2022?

Wybrane obszary raportu

 • Rozwój polskiego parku samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV
 • Sprzedaż samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV (rynek krajowy + import)
 • Rejestracje nowych samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV
 • Import samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV
 • Średni wiek importowanych samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV
 • Najpopularniejsze marki samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV
 • Najpopularniejsze modele samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV
 • Udział samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV w sprzedaży nowych pojazdów osobowych na polskim rynku
 • Udział samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV w polskim parku pojazdów osobowych i dostawczych
 • Struktura nabywców osobowych BEV i PHEV
 • Struktura nabywców dostawczych BEV i PHEV
 • Miasta powyżej 1 000 000 mieszkańców
 • Miasta od 300 000 do 1 000 000 mieszkańców
 • Miasta od 300 000 do 1 000 000 mieszkańców
 • Miasta od 150 000 do 300 000 mieszkańców
 • Miasta od 50 000 do 100 000 mieszkańców
 • Liczba samochodów z napędem elektrycznym na tysiąc mieszkańców w wybranych polskich miastach (powyżej 100 tys. mieszk.)
 • Samochody z napędem elektrycznym w polskich powiatach
 • Samochody z napędem elektrycznym w polskich województwach
 • Dostępne modele BEV
 • Premiery BEV w 2021 r.
 • Zapowiedzi BEV 2021-2025 r.
 • Dostępne modele PHEV
 • Premiery PHEV w 2021 r.
 • Zapowiedzi PHEV 2021-2025 r.
 • Ceny BEV i PHEV
 • Podstawowe dane techniczne BEV i PHEV
 • Wzrost liczby stacji/punktów ładowania
 • Podział stacji i punktów:
 • AC/DC | Moc (kW) | Standard złączy | Lokalizacja | Odpłatność | Sieć TEN-T
 • Operatorzy i sieci ładowania w Polsce
 • Mapa wpływów głównych operatorów
 • Koncentracja stacji ładowania głównych operatorów
 • Kluczowe lokalizacje sieci ładowania głównych operatorów
 • Orientacyjne ceny usług ładowania u wiodących operatorów
 • Liczba stacji i punktów ładowania w podziale na województwa
 • Rynkowy udział producentów stacji ładowania DC
 • Procentowy udział województw w ogólnej liczbie stacji w Polsce
 • Udział stacji w miastach wojewódzkich na tle całego regionu
 • Liczba EV/BEV przypadająca na jeden punkt ładowania/stację DC
 • Stacje ładowania w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Ustawa o elektromobilności i Krajowe ramy – stopień realizacji obowiązków
 • Elektromobilność w Polsce – dokumenty strategiczne
 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych – katalog wsparcia nabywców i użytkowników pojazdów elektrycznych
 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych – obowiązki podmiotów publicznych
 • Nowe przepisy – moc przyłączeniowa na potrzeby stacji ładowania w budynkach
 • Nowe przepisy – wsparcie budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru
 • Nowelizacja rozporządzeń ws. znaków drogowych
 • Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Prognoza rozwoju rynku BEV – scenariusz pesymistyczny
 • Prognoza rozwoju rynku BEV – scenariusz realistyczny
 • Prognoza rozwoju rynku BEV – scenariusz optymistyczny
 • Prognoza rozwoju rynku hybryd typu plug-in PHEV
 • Prognoza rozbudowy sieci punktów ładowania w stacjach ogólnodostępnych (AC + DC)
 • Trendy rynkowe i legislacyjne w obszarze elektromobilności w Polsce, w Europie i na świecie
 • Potencjał polskiego rynku w obszarze niepublicznej infrastruktury ładowania
 • Autobusy elektryczne w Polsce w 2021 r.
 • Autobusy elektryczne w miastach objętych obowiązkami wynikającymi z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Prognoza rozwoju floty autobusów elektrycznych w miastach objętych obowiązkami wynikającymi z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Dla kogo jest Polish EV Outlook 2024?

Szanowni Państwo,

Polish EV Outlook to wiodąca publikacja polskiego rynku elektromobilności, kluczowa dla planowania i prognozowania biznesowego. Agregowane i przetwarzane przez wiele miesięcy dane, które udostępniamy uczestnikom rynku, pozwalają na wielowymiarową analizę sektora na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.

To narzędzie dla firm – ekspertów, praktyków i liderów nowej mobilności, ale także podmiotów poszukujących w tej kategorii swoich szans. Kierujemy je do kadry zarządzającej, inwestorów, analityków i pracowników biur strategii, pracowników działów sprzedaży, marketingu, public relations i innych. Odbiorcą Raportu jest także administracja centralna i samorządy.

Nasze bazy obejmują bardzo szeroki zakres informacji dotyczących polskiego rynku zero- i niskoemisyjnego transportu, w tym dane o pojazdach z napędem elektrycznym, w wielu zakresach tematycznych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje bardzo precyzyjna i rzetelna baza, zawierająca informacje dotyczące funkcjonującej w Polsce infrastruktury ładowania.

Jest to jedyny tego typu zbiór danych, dostępny na polskim rynku, z którego mogą korzystać klienci biznesowi i instytucjonalni. Elektromobilność oddziałuje bowiem niemal na każdy segment rynku. Wszystkie podmioty, funkcjonujące w oparciu albo na styku z elektromobilnością, potrzebują dostępu do sprawdzonych informacji, mających wpływ na optymalizację działalności.

Przygotowując tegoroczną edycję Polish EV Outlook, postawiliśmy przed sobą ten sam cel, co w ubiegłym roku. Publikacja jest wiodącym źródłem informacji dla firm z sektora, niezbędnych do strategicznego planowania. Zapewnia nie tylko zweryfikowane dane, ale także profesjonalnie przygotowane scenariusze jego rozwoju.

Zapraszam

do kontaktu i zapoznania się z Polish EV Outlook 2024

Maciej Mazur


Dyrektor Zarządzający PSNM
Wiceprezydent AVERE

Zamów

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2024?

Dostęp do Raportu jest płatny

W celu pozyskania Raportu, prosimy o kontakt

Wojciech Jakubczak

Project Manager

M: wojciech.jakubczak@psnm.org

T: +48 790 021 495

Kontakt

Adres

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności Fabryczna 5A 00-446 Warszawa

E-mail

Telefon

Dane rejestrowe

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności
Fabryczna 5A
00-446 Warszawa

NIP 5252684377
REGON 365877690
KRS 0000643156

Skontaktuj się z nami!

© Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. Wszystkie prawa zastrzeżone

Rozdziały