Polish EV Outlook to przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) cykliczna analiza rynku elektromobilności w Polsce. Raport stanowi wiodącą publikację i źródło danych dla całej branży zero- i niskoemisyjnego transportu. Opracowanie przedstawia stan krajowego rynku e-mobility i wariantowe scenariusze jego rozwoju aż do 2040 r. Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji raportu są IBRM Samar oraz IGKM.

Polish EV Outlook to przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) cykliczna analiza rynku elektromobilności w Polsce. Raport stanowi wiodącą publikację i źródło danych dla całej branży zero- i niskoemisyjnego transportu. Opracowanie przedstawia stan krajowego rynku e-mobility i wariantowe scenariusze jego rozwoju aż do 2040 r. Partnerami merytorycznymi tegorocznej edycji raportu są IBRM Samar oraz IGKM.

Elektromobilność
to najważniejszy trend w światowej motoryzacji.

Obejmuje zarówno pojazdy, jak i infrastrukturę ładowania.

Jak wygląda elektromobilność w Polsce?

(Stan wg II edycji Polish EV Outlook 2022 na VI 2022 r.)

0 +

Liczba samochodów z napędem elektrycznym

(całkowicie elektrycznych BEV oraz hybryd typu plug-in PHEV)

0 +

Liczba stacji ładowania

(stacji wolnego ładowania AC oraz szybkiego ładowania DC)

Polski rynek elektromobilności
w „Polish EV Outlook 2022”

Pojazdy

Jak będzie zmieniać się liczba i sprzedaż samochodów elektrycznych?

Park samochodów z napędem elektrycznym w Polsce

2010-2025

Wyznaczone przez Unię Europejską cele w zakresie dekarbonizacji sektora transportu drogowego, rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania, coraz bogatsza oferta modelowa BEV i PHEV, postęp technologiczny i wprowadzenie skutecznych mechanizmów dofinansowania ze środków publicznych to główne czynniki, które w kolejnych latach doprowadzą do bardzo dynamicznego rozwoju parku samochodów z napędem elektrycznym w Polsce. W 2025 r. może on być ponad ośmiokrotnie większy niż na koniec II połowy roku 2022.

2010

2022

2025

20

34,1 tys.

246,9 tys

1

33,1 tys.

183,7 tys.

21

67,2 tys.

430,6 tys.

*Prognoza

Rejestracje samochodów z napędem elektrycznym w Polsce

2010-2025

Do 2025 r. liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) na rynku pojazdów osobowych i dostawczych przewyższy liczbę rejestracji hybryd typu plug-in (PHEV) o ok. 45%. Roczna liczba rejestracji EV może być ponad sześciokrotnie wyższa niż liczba rejestracji prognozowana na rok 2022.

2010

2022

2025

11

15,3 tys.

103,1 tys

1

12,7 tys.

71 tys.

12

28,0 tys.

172,1 tys.

Jak polskie miasta rozwijają elektromobilność?

Samochody z napędem elektrycznym w polskich miastach

Obecnie rozwój elektromobilności w Polsce przebiega nierównomiernie. Ponad połowa (52,2%) floty BEV i PHEV jest skoncentrowana w miastach liczących powyżej 300 tys. mieszkańców. Te ośrodki miejskie odpowiadają również za 50,9% nowych rejestracji samochodów z napędem elektrycznym.

Liczba mieszkańców

> 1 000 000

300 000 – 1 000 000

150 000 – 300 000

100 000 – 150 000

50 000 – 100 000

Park w skali Polski

Liczba mieszkańców

> 1 000 000

0 %

300 000 – 1 000 000

0 %

150 000 – 300 000

0 %

100 000 – 150 000

0 %

50 000 – 100 000

0 %

Park w skali Polski

0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Sprzedaż w skali Polski

Liczba mieszkańców

> 1 000 000

0 %

300 000 – 1 000 000

0 %

150 000 – 300 000

0 %

100 000 – 150 000

0 %

50 000 – 100 000

0 %

Sprzedaż w skali Polski

0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Spośród jakich modeli elektrycznych możemy wybierać?

Oferta modelowa samochodów z napędem elektrycznym w Polsce

Oferta BEV dostępnych na polskim rynku jest coraz bardziej atrakcyjna – obejmuje już ok. 90 modeli w praktycznie wszystkich segmentach. Jednocześnie samochody całkowicie elektryczne stają się coraz bardziej praktyczne – średnia pojemność akumulatora trakcyjnego osobowych BEV wzrosła do ponad 71 kWh, co przekłada się na przeciętny zasięg na poziomie powyżej 390 km na jednym ładowaniu.

Liczba dostępnych modeli BEV

0

Osobowe

0

Dostawcze

0

Średni zasięg (WLTP)

0

km

Średnia pojemność akumulatora trakcyjnego (brutto)

0

kWh

Jakie marki cieszą się najwiekszą popularnością wśród Polaków?

Najpopularniejsze marki samochodów z napędem elektrycznym

2021 (I-XII)

Najpopularniejszymi markami samochodów całkowicie elektrycznych pod względem liczby rejestracji w 2021 r. były Nissan, BMW oraz Tesla. BMW zdobyło pozycję lidera w segmencie PHEV, a kolejne miejsca zajęły Mercedes-Benz oraz Volvo.

BEV + PHEV

BEV

PHEV

BEV + PHEV

BEV

PHEV

Infrastruktura

Jak będzie rozwijać się infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych?

Sieć punktów ładowania w stacjach ogólnodostępnych w Polsce

2019-2025

Co będzie wpływać na rozbudowę ogólnodostępnych punktów ładowania w kolejnych latach? Programy wsparcia ze środków publicznych (zarówno w zakresie ładowarek, jak i infrastruktury elektroenergetycznej), optymalizacja prawa, postęp technologiczny (przejawiający się m.in. coraz większymi zasięgami na jednym ładowaniu) oraz zmiana struktury posiadaczy samochodów z napędem elektrycznym – coraz większa liczba użytkowników EV nie będzie miała możliwości ładowania swoich pojazdów w domu lub w miejscu pracy. Do 2025 r. sieć ogólnodostępnych punktów ładowania powiększy się o 684% (względem roku 2021).

2019

2022

2025

1,8 tys.

5,5 tys.

41,9 tys.

0,9 tys.

1,8 tys.

13,8 tys.

2019

2021

2025

1,8 tys.

3,9 tys.

42,7 tys.

0,9 tys.

1,3 tys.

13,1 tys.

Do kogo należy najwięcej stacji ładowania?

Wiodący operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce

W 2021 r. wiodący operatorzy infrastruktury ładowania umocnili swoją pozycję. Udział 10 największych takich firm w łącznej liczbie ogólnodostępnych stacji w Polsce wynosi prawie 62%.

TOP 3

0 %

Orlen Charge

0 %

GreenWay Polska

0 %

Tauron

W których województwach jest najwięcej stacji ładowania?

Liczba stacji i punktów ładowania w podziale na województwa

Ogólnodostępna infrastruktura ładowania samochodów z napędem elektrycznym w podziale na województwa jest rozmieszczona bardzo nieregularnie. W czterech województwach (mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim oraz śląskim) funkcjonuje prawie 50% z łącznej liczby ogólnodostępnych punktów w Polsce.

TOP 4

Stacje
Punkty

Jak, wraz ze wzrostem liczby samochodów elektrycznych, zwiększy się zapotrzebowanie na energię elektryczną?

Prognozowany wpływ pojazdów elektrycznych (BEV) na wzrost zapotrzebowania energetycznego w Polsce

Wbrew powszechnym obawom rozwój elektromobilności nie spowoduje gwałtownego wzrostu popytu na energię elektryczną w Polsce. Względem łącznego zapotrzebowania z 2021 r. rozwój parku samochodów całkowicie elektrycznych przyczyni się do powiększenia tej liczby o zaledwie 0,11% w 2023 r. i 0,32% w 2025 r.

Samochody osobowe + dostawcze | 2022-2025

0

TWh

2022

0

TWh

2023

0

TWh

2025

W których miastach jeździ najwięcej autobusów elektrycznych?

Obecny i przyszły stan zeroemisyjnego, zbiorowego transportu publicznego w Polsce

Na podstawie danych IGKM, pod koniec 2021 r. po polskich drogach jeździło 615 autobusów elektrycznych. Az 54,1% wszystkich e-busów zarejestrowanych w Polsce  wchodzi w skład flot kursujących w niektórych miastach powyżej 300 tys. mieszkańców (Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin).

160

MZA Warszawa

79

MPK Kraków

58

MPK Poznań

Dowiedz się więcej. 

Zamów raport!

O Raporcie

Czym jest Polish EV Outlook 2022?

 1. Ponad 250 stron szczegółowych informacji, dotyczących polskiego rynku elektromobilności, a także narzędzia do jego analizy
 2. Efekt kilku miesięcy pracy zespołu badaczy i researcherów PSPA, wspartych przez zewnętrznych konsultantów
 3. Niezwykle obszerna i różnorodna ilość danych, przetworzona w kilkaset wykresów, grafik i opisów
 4. Unikalny, niedostępny w żadnym innym źródle, rzetelny i precyzyjny obraz rynku infrastruktury ładowania w Polsce
 5. Pogłębione dane i statystyki IBRM SAMAR dotyczące samochodów elektrycznych, na wielu poziomach szczegółowości
 6. Oparta na danych IGKM analiza obecnego stanu i perspektyw rozwoju floty miejskich autobusów elektrycznych w polskich gminach.
 7. Analiza obowiązujących przepisów prawnych kształtujących rynek elektromobilności wraz z możliwymi zmianami
 8. Wariantowe prognozy rozwoju rynku osobowych i dostawczych samochodów elektrycznych w Polsce, symulowane na modelach z uwzględnieniem wielu zmiennych
 9. Prognoza rozbudowy sieci infrastruktury ładowania w Polsce uwzględniająca polskie i europejskie trendy rynkowe oraz legislacyjne
 10. Prognoza wzrostu zapotrzebowania energetycznego związanego z rozwojem parku samochodów elektrycznych w latach 2022-2040
 • Miasta powyżej 1 000 000 mieszkańców
 • Miasta od 300 000 do 1 000 000 mieszkańców
 • Miasta od 300 000 do 1 000 000 mieszkańców
 • Miasta od 150 000 do 300 000 mieszkańców
 • Miasta od 50 000 do 100 000 mieszkańców
 • Liczba samochodów z napędem elektrycznym na tysiąc mieszkańców w wybranych polskich miastach (powyżej 100 tys. mieszk.)
 • Samochody z napędem elektrycznym w polskich powiatach
 • Samochody z napędem elektrycznym w polskich województwach
 • Dostępne modele BEV
 • Premiery BEV w 2021 r.
 • Zapowiedzi BEV 2022-2025 r.
 • Dostępne modele PHEV
 • Premiery PHEV w 2021 r.
 • Zapowiedzi PHEV 2022-2025 r.
 • Ceny BEV i PHEV
 • Podstawowe dane techniczne BEV i PHEV
 • Wzrost liczby stacji/punktów ładowania
 • Podział stacji i punktów:
 • AC/DC | Moc (kW) | Standard złączy | Lokalizacja | Odpłatność | Sieć TEN-T
 • Operatorzy i sieci ładowania w Polsce
 • Mapa wpływów głównych operatorów
 • Koncentracja stacji ładowania głównych operatorów
 • Kluczowe lokalizacje sieci ładowania głównych operatorów
 • Orientacyjne ceny usług ładowania u wiodących operatorów
 • Liczba stacji i punktów ładowania w podziale na województwa
 • Rynkowy udział producentów stacji ładowania DC
 • Procentowy udział województw w ogólnej liczbie stacji w Polsce
 • Udział stacji w miastach wojewódzkich na tle całego regionu
 • Liczba EV/BEV przypadająca na jeden punkt ładowania/stację DC
 • Stacje ładowania w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Ustawa o elektromobilności i Krajowe ramy – stopień realizacji obowiązków
 • Elektromobilność w Polsce – dokumenty strategiczne
 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych – katalog wsparcia nabywców i użytkowników pojazdów elektrycznych
 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych – obowiązki podmiotów publicznych
 • Nowe przepisy – moc przyłączeniowa na potrzeby stacji ładowania w budynkach
 • Nowe przepisy – wsparcie budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru
 • Nowelizacja rozporządzeń ws. znaków drogowych
 • Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Prognoza rozwoju rynku BEV – scenariusz pesymistyczny
 • Prognoza rozwoju rynku BEV – scenariusz realistyczny
 • Prognoza rozwoju rynku BEV – scenariusz optymistyczny
 • Prognoza rozwoju rynku hybryd typu plug-in PHEV
 • Prognoza rozbudowy sieci punktów ładowania w stacjach ogólnodostępnych (AC + DC)
 • Trendy rynkowe i legislacyjne w obszarze elektromobilności w Polsce, w Europie i na świecie
 • Potencjał polskiego rynku w obszarze niepublicznej infrastruktury ładowania
 • Autobusy elektryczne w Polsce w 2021 r.
 • Autobusy elektryczne w miastach objętych obowiązkami wynikającymi z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Prognoza rozwoju floty autobusów elektrycznych w miastach objętych obowiązkami wynikającymi z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Co zawiera Polish EV Outlook 2022?

Wybrane obszary raportu

 • Rozwój polskiego parku samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV
 • Sprzedaż samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV (rynek krajowy + import)
 • Rejestracje nowych samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV
 • Import samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV
 • Średni wiek importowanych samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV
 • Najpopularniejsze marki samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV
 • Najpopularniejsze modele samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV
 • Udział samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV w sprzedaży nowych pojazdów osobowych na polskim rynku
 • Udział samochodów z napędem elektrycznym BEV + PHEV w polskim parku pojazdów osobowych i dostawczych
 • Struktura nabywców osobowych BEV i PHEV
 • Struktura nabywców dostawczych BEV i PHEV
 • Miasta powyżej 1 000 000 mieszkańców
 • Miasta od 300 000 do 1 000 000 mieszkańców
 • Miasta od 300 000 do 1 000 000 mieszkańców
 • Miasta od 150 000 do 300 000 mieszkańców
 • Miasta od 50 000 do 100 000 mieszkańców
 • Liczba samochodów z napędem elektrycznym na tysiąc mieszkańców w wybranych polskich miastach (powyżej 100 tys. mieszk.)
 • Samochody z napędem elektrycznym w polskich powiatach
 • Samochody z napędem elektrycznym w polskich województwach
 • Dostępne modele BEV
 • Premiery BEV w 2021 r.
 • Zapowiedzi BEV 2021-2025 r.
 • Dostępne modele PHEV
 • Premiery PHEV w 2021 r.
 • Zapowiedzi PHEV 2021-2025 r.
 • Ceny BEV i PHEV
 • Podstawowe dane techniczne BEV i PHEV
 • Wzrost liczby stacji/punktów ładowania
 • Podział stacji i punktów:
 • AC/DC | Moc (kW) | Standard złączy | Lokalizacja | Odpłatność | Sieć TEN-T
 • Operatorzy i sieci ładowania w Polsce
 • Mapa wpływów głównych operatorów
 • Koncentracja stacji ładowania głównych operatorów
 • Kluczowe lokalizacje sieci ładowania głównych operatorów
 • Orientacyjne ceny usług ładowania u wiodących operatorów
 • Liczba stacji i punktów ładowania w podziale na województwa
 • Rynkowy udział producentów stacji ładowania DC
 • Procentowy udział województw w ogólnej liczbie stacji w Polsce
 • Udział stacji w miastach wojewódzkich na tle całego regionu
 • Liczba EV/BEV przypadająca na jeden punkt ładowania/stację DC
 • Stacje ładowania w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Ustawa o elektromobilności i Krajowe ramy – stopień realizacji obowiązków
 • Elektromobilność w Polsce – dokumenty strategiczne
 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych – katalog wsparcia nabywców i użytkowników pojazdów elektrycznych
 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych – obowiązki podmiotów publicznych
 • Nowe przepisy – moc przyłączeniowa na potrzeby stacji ładowania w budynkach
 • Nowe przepisy – wsparcie budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru
 • Nowelizacja rozporządzeń ws. znaków drogowych
 • Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Prognoza rozwoju rynku BEV – scenariusz pesymistyczny
 • Prognoza rozwoju rynku BEV – scenariusz realistyczny
 • Prognoza rozwoju rynku BEV – scenariusz optymistyczny
 • Prognoza rozwoju rynku hybryd typu plug-in PHEV
 • Prognoza rozbudowy sieci punktów ładowania w stacjach ogólnodostępnych (AC + DC)
 • Trendy rynkowe i legislacyjne w obszarze elektromobilności w Polsce, w Europie i na świecie
 • Potencjał polskiego rynku w obszarze niepublicznej infrastruktury ładowania
 • Autobusy elektryczne w Polsce w 2021 r.
 • Autobusy elektryczne w miastach objętych obowiązkami wynikającymi z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Prognoza rozwoju floty autobusów elektrycznych w miastach objętych obowiązkami wynikającymi z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Dla kogo jest Polish EV Outlook 2022?

Szanowni Państwo,

Polish EV Outlook to wiodąca publikacja polskiego rynku elektromobilności, kluczowa dla planowania i prognozowania biznesowego. Agregowane i przetwarzane przez wiele miesięcy dane, które udostępniamy uczestnikom rynku, pozwalają na wielowymiarową analizę sektora na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.

To narzędzie dla firm – ekspertów, praktyków i liderów nowej mobilności, ale także podmiotów poszukujących w tej kategorii swoich szans. Kierujemy je do kadry zarządzającej, inwestorów, analityków i pracowników biur strategii, pracowników działów sprzedaży, marketingu, public relations i innych. Odbiorcą Raportu jest także administracja centralna i samorządy.

Nasze bazy obejmują bardzo szeroki zakres informacji dotyczących polskiego rynku zero- i niskoemisyjnego transportu, w tym dane o pojazdach z napędem elektrycznym, w wielu zakresach tematycznych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje bardzo precyzyjna i rzetelna baza, zawierająca informacje dotyczące funkcjonującej w Polsce infrastruktury ładowania.

Jest to jedyny tego typu zbiór danych, dostępny na polskim rynku, z którego mogą korzystać klienci biznesowi i instytucjonalni. Elektromobilność oddziałuje bowiem niemal na każdy segment rynku. Wszystkie podmioty, funkcjonujące w oparciu albo na styku z elektromobilnością, potrzebują dostępu do sprawdzonych informacji, mających wpływ na optymalizację działalności.

Przygotowując tegoroczną edycję Polish EV Outlook, postawiliśmy przed sobą ten sam cel, co w ubiegłym roku. Publikacja jest wiodącym źródłem informacji dla firm z sektora, niezbędnych do strategicznego planowania. Zapewnia nie tylko zweryfikowane dane, ale także profesjonalnie przygotowane scenariusze jego rozwoju.

Zapraszam

do kontaktu i zapoznania się z Polish EV Outlook 2022

Maciej Mazur


Dyrektor Zarządzający PSPA
Wiceprezydent AVERE

Zamów

Jak uzyskać dostęp do Polish EV Outlook 2022?

Dostęp do Raportu jest płatny

W celu pozyskania Raportu, prosimy o kontakt

Wojciech Jakubczak

Project Manager

M: wojciech.jakubczak@pspa.com.pl

T: +48 790 021 495

Kontakt

Adres

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
Fabryczna 5A
00-446 Warszawa

E-mail

Telefon

Dane rejestrowe

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
Fabryczna 5A
00-446 Warszawa

NIP 5252684377
REGON 365877690
KRS 0000643156

Skontaktuj się z nami!

© Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Wszystkie prawa zastrzeżone

Rozdziały